คลื่นสัญญาณวิทยุของเครือข่าย 5G นั้นปลอดภัยหรือไม่ ?


คลื่นสัญญาณวิทยุของเครือข่าย 5G นั้นปลอดภัยหรือไม่ ? คลื่นสัญญาณวิทยุของเครือข่าย 5g นั้นมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการใช้งานโดยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของประเทศเยอรมนีที่มีหน้าที่ในการทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของคลื่นวิทยุอาการที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพใช่มีชื่อว่า International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ซึ่งเป็นหน่วยงานจะทำการประเมินและทำงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ ที่มีใช้งานว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในทุกๆด้านของผู้ใช้งานอย่างไรบ้างโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะทำการวัดค่าต่างๆที่คาดว่าอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายและสุขภาพของผู้ใช้งานออกมาให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานได้และเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริงๆทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะทำการทดลองซ้ำแล้วให้ผลการทดลองออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำ

โดยแตกต่างจากการคิดและวิเคราะห์โดยการใช้เพียงความรู้สึกส่วนตัวซึ่งจะเกิดจากผู้คนต่างๆที่มีความหวาดระแวงในการใช้งานคลื่นวิทยุมากเกินไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาชี้วัดหรือมีผลการทดลองที่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าคลื่นวิทยุที่ใช้ในสัญญาณเครือข่ายแบบ 5g นั้นเป็นอันตรายกับผู้บริโภค

เสาสัญญาน 5G
เสาสัญญาน 5G

5G คืออะไร ? 5G คือระบบการสื่อสารไร้สายในรุ่นที่ 5 ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆที่กำลังเริ่มมีการใช้งานทั่วโลกโดยเป็นระบบที่จะมีความเร็วและรองรับการใช้งานอุปกรณ์ที่มากขึ้นในเวลาเดียวกันโดยตัว G ที่อยู่หลัง 5G มาจากคำว่า Generation หรือแปลเป็นไทยหมายถึงรุ่นนั่นเอง

โดยคลื่นสัญญาณความถี่ที่ใช้ในเครือข่าย 5g นั้นจะใช้เครื่อข่ายสัญญาณความถี่แบบ millimetre-wave หรือ mmWave ซึ่งหมายถึง คลื่นความถี่ที่มีความยาวคลื่นในระดับมิลลิเมตร (mm) โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน ตั้งแต่ 24 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 100 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร ถึง 10 มิลลิเมตร นั่นเอง

ในเรื่องของความปลอดภัยของการสื่อสารนั้นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานในระบบการสื่อสารทั่วโลกนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงาน FCC ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับ กสทช ของประเทศไทยนั่นเองโดยจะเป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการสื่อสารโดยวิทยุโทรทัศน์สายดาวเทียมและเคเบิลทั่วสหรัฐอเมริกา FCC มีเขตอำนาจเหนือการเข้าถึงบรอดแบนด์การแข่งขันที่ยุติธรรมการใช้คลื่นความถี่วิทยุความรับผิดชอบของสื่อความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ.

และนอกจากนั้นยังมีการศึกษาจากหน่วยงานอย่าง WHO หรือ World Health Organization และหน่วยงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขของประเทศอังกฤษได้ออกมายืนยันด้วยว่าสัญญาณ 5g นั้นไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน โดยยืนยันว่าระดับคลื่นความถี่ของสัญญาเครือข่าย 5g นั้นมีผลกระทบกลับร่างกายต่ำกว่าปริมาณของมาตรฐานของสัญญาณวิทยุ ที่ได้ถูกตั้งไว้โดยองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของคลื่นวิทยุ

โดยความยาวคลื่นของเครือข่าย 5g นั้นเป็นการกระจายสัญญาณคลื่นความถี่แบบที่ไม่ได้เป็น ionize หมายถึงว่าพวกมันไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานได้มากพอที่จะไปทำลายเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของคุณซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นมะเร็งได้เหมือนกับรังสีอื่นๆอย่างเช่นรังสีแกมมารังสีเอกซ์และคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์โดยความเข้มข้นนั้นจะมีคลื่นที่มีความเข้มข้นต่ำ

นอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายสัญญาณ 5G ที่มีกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนั้นก็ไม่มีผลกระทบกับสุขภาพของผู้ใช้งานด้วยเพราะว่าพวกมันนั้นทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์ในการทวนสัญญาณทำให้สัญญาณนั้นครอบคลุมได้มากขึ้นเท่านั้นและสัญญาณในคลื่นความถี่ 5G นั้นก็มีความปลอดภัยเพียงพอกับการใช้งานเหมือนกับเครือข่าย 4G และเครือข่ายอื่นๆที่มีการใช้งานผ่านมาก่อนหน้านี้

5G Coronavirus
5G Coronavirus

แล้วคลื่นสัญญาณเครือข่าย 5g นั้นเกี่ยวข้องอะไรกันกับเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือไม่ หลังจากที่ได้มีข่าวที่มีประชาชนไปทำการเผาเสาสัญญาณ 5g เพราะคิดว่าเสาดังกล่าวนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เชื้อไวรัสโคโรน่านั้นมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างผ่านเสาสัญญาณ 5g นั้นไม่เป็นความจริงและได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

เสาสัญญาณ 5G นั้นเป็นอันตรายกับสุขภาพของเราหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้ใช้งานเสาสัญญาณแบบ 4G และ 3G ไปได้สักพักแล้วก็ยังไม่พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้งานเสาสัญญาณ 3G หรือ 4G ในทางด้านสุขภาพแต่อย่างใดดังนั้นเสาสัญญาณของเครือข่าย 5G นั้นก็ไม่น่าที่จะมีผลกระทบกับสุขภาพด้วยเช่นกัน

คลื่นสัญญาณเครือข่าย 5G นั้นแตกต่างจากเครือข่ายแบบ 4G 3G หรือ 2G อย่างไร ?

ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดที่สุดของเครือข่าย 5g นั้นก็คือความเร็วโดยตามทฤษฎีแล้วเครือข่ายสัญญาณ 5g นั้นสามารถที่จะทำงานในการรับส่งข้อมูลได้สูงมากถึง 10 กิกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งมีความเร็วมากกว่าเครือข่ายแบบ 4G ถึง 20 เท่า และความแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Latency หรือความเร็วในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ที่มีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆผ่านเครือข่าย 5g ได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งสุดท้ายที่เป็นจุดเด่นของเครือข่าย 5g นั้นก็คือความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ได้จำนวนมากต่อพื้นที่ในการให้บริการโดยเครือข่ายสัญญาณ 5g นั้นสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์ได้มากถึง 1000,000 ชิ้นชิ้นต่อพื้นที่ตารางไมล์ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าเครือข่าย 4G ถึง 100 เท่า

ในส่วนของข้อด้อยของเครือข่ายแบบ 5g นั้นที่เห็นหลักๆอยู่ 2 ข้อนั้นก็คือราคาและความครอบคลุมโดยเครือข่ายแบบสัญญาณ 5G นั้นจะใช้คลื่นสัญญาณความถี่แบบ millimetre-wave หรือ mmWave ซึ่งจะมีข้อเสียตรงที่พวกมันนั้นจะมีระยะในการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับเครือข่ายแบบ 4G ที่มีความครอบคลุมมากกว่า

อ้างอิง

‍https://www.digitaltrends.com/mobile/how-fast-is-5g/
‍https://www.telekom.com/en/company/details/5g-speed-is-data-transmission-in-real-time-544498
‍https://datamakespossible.westerndigital.com/5g-vs-4g-side-by-side-comparison/
‍https://www.lightreading.com/mobile/5g/high-band-5g-lets-address-the-range-question-shall-we/a/d-id/731293
‍https://www.businessinsider.com/5g-high-speed-internet-cellular-network-issues-switch-2019-4
‍https://fullfact.org/online/wuhan-5g-coronavirus/
‍https://www.theverge.com/2020/4/9/21214750/5g-coronavirus-conspiracy-theories-radio-waves-virus-internet
‍https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
‍https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf
‍https://www.fcc.gov/consumers/guides/wireless-devices-and-health-concerns
‍https://www.cnet.com/news/fcc-deems-5g-safe/

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้