เครื่องฟอกอากาศ กินไฟไหม


เครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการฟอกอากาศภายในบ้านของคุณให้มีความบริสุทธิ์และสะอาดเพียงพอต่อการอยู่อาศัยซึ่งในสภาวะที่มีฝุ่นควันและมลพิษต่างๆในอากาศสูงนั้นการใช้งานเครื่องฟอกอากาศจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการหลีกเลี่ยงอากาศที่เป็นมลพิษซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 ก๊าซอันตรายต่างๆและสารอันตรายที่ลอยอยู่ในอากาศ ภายในบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำให้สะอาดด้วยการใช้งานเครื่องฟอกอากาศซึ่งจะมีไส้กรองพิเศษที่สามารถกรองฝุ่นและมลพิษเหล่านั้นได้

เครื่องฟอกอากาศ กินไฟไหม
เครื่องฟอกอากาศ กินไฟไหม

เครื่องฟอกอากาศคืออะไร? เครื่องฟอกอากาศนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถทำให้อากาศภายในบ้านของคุณบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นได้โดยการใช้งานไส้กรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่สามารถกรองเอามลพิษต่างๆได้เล็กสุดถึง 2.5 ไมโครเมตรซึ่งเป็นขนาดที่เล็กสุดของฝุ่น PM 2.5 ที่จะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยโดยในพื้นที่ที่มีอากาศที่มีฝุ่นและควันเยอะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้เครื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเด็กและผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ร่างกายไม่สบายได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

และเครื่องฟอกอากาศนั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าภายในบ้านในการทำงานซึ่งจะใช้ในการหมุนพัดลมเพื่อที่จะดึงอากาศเข้าไปให้ผ่านไส้กรองอากาศซึ่งจะมีไส้กรองและเป็นรูขนาดเล็กที่ยอมให้เพียงอากาศผ่านไปได้แต่ไม่ยอมให้ฝุ่นและควัน pm 2.5 ผ่านได้ จึงทำให้พื้นที่ภายในบ้านของคุณนั้นสามารถที่จะทำการควบคุมปริมาณฝุ่นที่เป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองด้วยการใช้งานเครื่องฟอกอากาศนั้นเราจะเปิดเครื่องฟอกอากาศเฉพาะในช่วงที่มีค่าฝุ่นและควันเกินค่ามาตรฐาน แต่ถ้าระดับของฝุ่นและควันนั้นอยู่ในสภาพปกติหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้าและประหยัดไส้กรองเอาไว้ใช้ในตอนที่มีระดับฝุ่นควันเกินมาตรฐานจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองนั่นหมายถึงเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศไว้ตลอดเวลาทั้งวัน 24 ชั่วโมงแต่ควรเปิดเฉพาะตอนที่มีระดับฝุ่นและควันหรือสภาพของอากาศที่ไม่ดีเท่านั้นเพื่อความประหยัดทั้งตัวเครื่องและไส้กรอง

 

โดยทั่วไปแล้วในการวัดการใช้พลังงานของเครื่องฟอกอากาศนั้นจะนิยมคำนวณกำลังวัตต์ของตัวเครื่องแล้วนำมาคำนวณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ต่อ 1 ชั่วโมงต่อ 1 วันโดยจะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆดังนี้

 

กำลังไฟฟ้า (วัตต์ ) x จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้า ÷ 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้ใน 1 วัน = จำนวนหน่วยต่อวัน (ยูนิต)

 

 

ตัวอย่างการคำนวณ การกินไฟของเครื่องฟอกอากาศ

 

ตัวอย่างการคำนวณเมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันต่อเนื่องกัน 1 เดือนสามารถคำนวณค่าไฟของเครื่องฟอกอากาศตามสูตรคำนวณได้ดังนี้

 

***โดยกำหนดให้เครื่องฟอกอากาศมีกำลัง 66 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องและมีค่าไฟยูนิตละ 4 บาทถ้วน

เครื่องฟอกอากาศกำลัง 66 วัตต์ X จำนวน 1 เครื่อง ÷ 1000 X 24 ชั่วโมง = 1.58 ยูนิตต่อวัน

ค่าไฟ 1 ยูนิตคิดที่ 4 บาทต่อยูนิตจะสามารถคิดค่าไฟได้เป็น 1.58 X 4 = 6.32 บาทต่อวัน

ค่าไฟใน 1 เดือนเราจะต้องจ่ายค่าไฟให้กับเครื่องฟอกอากาศจำนวน 6.32*30 = 189.6 บาทต่อเดือน

โดยนี่คือค่าไฟ 1 เดือนที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายให้กับเครื่องฟอกอากาศที่มีกำลัง 66 วัตต์และมีการเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 เดือนซึ่งคุณจะจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเพียง 180 9.6 บาทเมื่อเปรียบเทียบกันกับประสิทธิภาพและอากาศบริสุทธิ์ที่คุณจะได้นั้นเรียกว่าค่าไฟเพียงเท่านี้ถือว่ามีความคุ้มค่ามากกับสุขภาพที่คุณจะได้รับนั่นเอง และมีราคาถูกกว่าการที่จะต้องไปรักษาหรือจ่ายค่ายารักษารวมถึงค่าโรงพยาบาลให้กับการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างแน่นอน

 

**ทั้งนี้รายละเอียดข้างต้นเป็นวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าในเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บ นอกจากนี้ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยนั้น อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการทราบค่าไฟฟ้าที่แม่นยำ สามารถตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า

 

สำหรับการคำนวณค่าไฟของเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อต่างๆเราจะทำการรวบรวมและคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดเท่าที่เราจะหาได้มาแนะนำและมาทำการคำนวณค่าไฟคร่าวๆต่อเดือนที่คุณจะต้องจ่ายให้กับการทำงานของเครื่องฟอกอากาศโดยมีเงื่อนไขว่า

 

จะเปิดเครื่องฟอกอากาศจำนวน 1 เครื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 1 เดือนและมีค่าไฟฟ้าคงที่อยู่ที่ 4 บาทต่อยูนิต โดยในการคำนวณเพื่อความแม่นยำและใกล้เคียงกันกับการใช้งานจริงของคุณเราแนะนำให้คุณเปลี่ยนค่ากระแสไฟฟ้าต่อยูนิตให้เป็นค่าที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันจะทำให้คุณสามารถที่จะคำนวณค่าไฟหรือกระแสไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

 

ค่าไฟของเครื่องฟอกอากาศรุ่นและยี่ห้อต่างๆ

 

#1.เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier Pro

 

Xiaomi Air Purifier Pro มีกำลังไฟฟ้า 66 วัตต์ X 1 เครื่อง ÷ 1000 X 24 = 1.58 ยูนิตต่อวัน

ค่าไฟ Xiaomi Air Purifier Pro สามารถคิดค่าไฟได้เป็น 1.58 X 4 = 6.32 บาทต่อวัน

เครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier Pro จำนวน 6.32 X 30 = 189.6 บาทต่อเดือน

เครื่องฟอกอากาศ ค่าไฟ
เครื่องฟอกอากาศ ค่าไฟ

 

#2.Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P

 

Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P มีกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ X 1 ดูเครื่อง ÷ 1000 X 24 = 1.2 ยูนิตต่อวัน

ค่าไฟ Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P สามารถคิดค่าไฟได้เป็น 1.2 X 4 = 4.80 บาทต่อวัน

Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P จะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 4.8 X 30 = 144.00 บาทต่อเดือน

 

Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P
Sharp เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J30TA-P

 

 

 

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้