พัดลม ยี่ห้อไหนดี


พัดลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายอากาศและระบายความร้อนให้กับพื้นที่ที่เราต้องการโดยเรานิยมใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศภายในห้องซึ่งเมื่ออากาศเกิดการเคลื่อนตัวนั้นก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงและในการทำงานของพัดลมนั้นการหมุนของใบพัดจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Wind Chill Effect ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวกันของลมโดยยิ่งลมมีการเคลื่อนตัวมากก็จะเป็นการสร้างความเย็นที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดของปรากฏการณ์นี้ได้ที่นี่ https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill

พัดลม ยี่ห้อไหนดี
พัดลม ยี่ห้อไหนดี

การทำงานของพัดลม

 

โดยการทำงานของพัดลมนั้นจะอาศัยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าในการหมุนใบพัดซึ่งจะทำให้อากาศที่อยู่รอบๆนั้นเกิดการ เปลี่ยนแปลงความดันอากาศรอบๆใบพัดซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับใบพัดนั้นจะเป็นมอเตอร์ที่อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานในการทำงานโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในขดลวดเพื่อทำให้เกิดพลังงานกลในการหมุนแกนของมอเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัวใบพัดของพัดลมนั่นเองโดยกระแสไฟฟ้าที่พัดลมใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวมอเตอร์ที่อยู่ภายในตัวพัดลมดูมอเตอร์ที่ใช้ในพัดลมนั้นจะมีทั้งแบบที่แบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทนั้นก็มีความแตกต่างกันในการใช้งานและหลักการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองโดยกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับนั้นจะใช้เป็น แหล่งพลังงานให้สำหรับพัดลมที่อยู่และใช้เงินไฟบ้านเป็นหลักแต่พัดลมที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรงงั้นจะใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักอย่างเช่นพัดลมภายในรถยนต์หรือพัดลมพกพานั่นเอง

 

จำนวนใบพัดของพัดลมนั้นก็มีส่วนทำให้การทำงานของพัดลมนั้นแตกต่างกันไปอย่างเช่นพัดลมที่มีขนาดใบพัดขนาดใหญ่นั้นจะสามารถที่จะสร้างลมได้มากขึ้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มอเตอร์ที่มีกำลังสูงขึ้นในการที่จะไปหมุนใบพัดและเสียงที่เกิดขึ้นกับพัดลมนั้นก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นจะเกิดจากการตัดอากาศของใบพัดนั่นเองโดยใบพัดที่มีขนาดเล็กก็จะมีการสร้างลมได้น้อยกว่าแต่ก็จะมีเสียงที่เบากว่าพัดลมที่มีใบขนาดใหญ่ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแรงลมที่มีจำนวนมากนั้นจะนิยมใช้ใบพัดลมที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องการใช้งานพัดลมที่มีเสียงเบาแล้วก็แนะนำให้เลือกใช้ใบพัดของพัดลมที่มีขนาดเล็กแต่มีจำนวนใบพัดที่มากขึ้นก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นดีขึ้นอย่างเช่นใบพัดที่มีจำนวนใบ 6 ใบนั้นจะมีเสียงที่เบากว่าใบพัดที่มีขนาด 3 ใบนั่นเอง

 

พัดลมกินไฟกี่วัตต์

 

พัดลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอัตราการบริโภคกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนื่องจากว่าพวกมันนั้นจะใช้กระแสไฟฟ้าในการเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในการหมุนใบพัดทำให้เกิดลมซึ่งจะมีอัตราการบริโภคพลังงานที่มากกว่าหลอดไฟหลายเท่า และสิ่งที่จะบ่งบอกอัตราการสิ้นเปลืองของตัวพัดลมนั้นก็คือกำลังวัตต์ของตัวมอเตอร์เองยิ่งพัดลมมีขนาดใหญ่และใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังวัตต์หรือแรงม้ามากขึ้นก็จะทำให้อัตราการบริโภคพลังงานของพัดลมมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการเลือกใช้งานพัดลมนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกพัดลมที่มีกำลังวัตต์และความแรงลมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะซื้อพัดลมได้อย่างเหมาะสมแล้วยังช่วยในการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าของคุณได้ด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วพัดลมที่ใช้ในภายในบ้านทั่วไปนั้นจะมีกำลังอยู่ที่ตั้งแต่ 15 ถึง 50 วัตต์ขึ้นอยู่กับขนาดของพัดลม แต่ถ้าเป็นพัดลมที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ในการระบายอากาศในพื้นที่ใหญ่ๆนะจะมีกำลังวัตต์ที่มากกว่านี้ตั้งแต่ 300 ไปจนถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของตัวมอเตอร์และใบพัดนั่นเองโดยมอเตอร์ยิ่งมีกำลังวัตต์มากก็จะสามารถที่จะหมุนและสร้างแรงลมได้มากขึ้นแต่ก็จะแลกมาด้วยกับอัตราการบริโภคกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นความเหมาะสมในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะเลือกซื้อพัดลมมาใช้งาน

 

สำหรับพัดลมอเนกประสงค์นั้นจะเป็นรูปแบบของพัดลมที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการระบายอากาศลดความร้อนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นั้นเองโดยอาจจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมแฟนซีที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดซึ่งจะสามารถที่จะนำเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้และมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะพกพาพวก ในกรณีที่คุณอยู่นอกบ้านได้นั่นเอง

 

ควรเลือกซื้อพัดลม ยี่ห้อไหนดี

 

ในการเลือกซื้อพัดลมนั้นเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้คุณเลือกซื้อพัดลมจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในท้องตลาดไม่ควรเลือกซื้อพัดลมโดยพิจารณาเพียงราคาที่ถูกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่าสินค้าที่ถูกและจะใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพในการนำมาผลิตเป็นตัวพัดลมให้คุณใช้งานซึ่งอาจจะทำให้การใช้งานนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นและอาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้งานได้นั่นเองโดยจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนนั้นเคยใช้พัดลมที่มีราคาถูกอยู่ 1 เครื่องซึ่งเป็นพัดลมที่มีราคาเพียง 200 กว่าบาทเท่านั้นและพบว่าเมื่อใช้งานต่อเนื่องกันเพียง 3-4 ชั่วโมงนั้นตัวมอเตอร์ของพัดลมเริ่มร้อนและมีความร้อนสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวพลาสติกที่คลุมตัวมอเตอร์อยู่นั้นเกิดการละลายและลุกติดไฟขึ้นมาเป็นเปลวไฟแต่โชคดีที่ผู้ใช้งานนั้นยังอยู่ที่บ้านจึงสามารถที่จะทำการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปติดส่วนอื่นๆภายในบ้านได้ ดังนั้นความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มองข้าไม่ได้นั่นเองดูอุปกรณ์ราคาถูกนั้นอาจจะถูกในตอนต้นแต่อาจจะทำให้คุณหมดตัวได้เช่นกันดังนั้นในการเลือกซื้อพัดลมนะควรที่จะเลือกซื้อพัดลมจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีการออกแบบต่างๆให้ตัวอุปกรณ์นั้นมีความปลอดภัย ดูยี่ห้อของพัดลมที่เราแนะนำนั้นได้แก่ Hatari, Imarflex, Sharp, MIRA, Mitsubishi, Xiaomi

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

MagSafe Charger นั้นเป็น อุปกรณ์ชาร์จไร้สายรุ่นใหม่จาก Apple ที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กที่จะสามารถใช้ในการแปะติดด้านหลังของอุปกรณ์อย่าง iPhone ของคุณเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายหรือ Wireless ชาร์จที่สามารถทำการชาร์จให้กับ iPhone ของคุณโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลทำให้การชาร์จนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเด่นหลักๆของการใช้งานอุปกรณ์ MagSafe Charger นั่นก็คือความง่ายในการใช้งานที่เพียงแค่วางตัวแม่เหล็กก็พร้อมที่จะทำการติดและชาร์จให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลตรงพอร์ตชาร์จให้ยุ่งยาก
link to อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter เป็นอุปกรณ์ชาร์จประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ usb-c โดยเป็นอุปกรณ์ชาร์จที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานต่างๆและรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จด้วยมาตรฐาน USB Type C