พัดลม ยี่ห้อไหนดี


พัดลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายอากาศและระบายความร้อนให้กับพื้นที่ที่เราต้องการโดยเรานิยมใช้พัดลมในการหมุนเวียนอากาศภายในห้องซึ่งเมื่ออากาศเกิดการเคลื่อนตัวนั้นก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงและในการทำงานของพัดลมนั้นการหมุนของใบพัดจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Wind Chill Effect ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวกันของลมโดยยิ่งลมมีการเคลื่อนตัวมากก็จะเป็นการสร้างความเย็นที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเองซึ่งคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดของปรากฏการณ์นี้ได้ที่นี่ https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill

พัดลม ยี่ห้อไหนดี
พัดลม ยี่ห้อไหนดี

การทำงานของพัดลม

 

โดยการทำงานของพัดลมนั้นจะอาศัยการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าในการหมุนใบพัดซึ่งจะทำให้อากาศที่อยู่รอบๆนั้นเกิดการ เปลี่ยนแปลงความดันอากาศรอบๆใบพัดซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับใบพัดนั้นจะเป็นมอเตอร์ที่อาศัยกฎการอนุรักษ์พลังงานในการทำงานโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปภายในขดลวดเพื่อทำให้เกิดพลังงานกลในการหมุนแกนของมอเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัวใบพัดของพัดลมนั่นเองโดยกระแสไฟฟ้าที่พัดลมใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวมอเตอร์ที่อยู่ภายในตัวพัดลมดูมอเตอร์ที่ใช้ในพัดลมนั้นจะมีทั้งแบบที่แบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งกระแสไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทนั้นก็มีความแตกต่างกันในการใช้งานและหลักการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองโดยกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับนั้นจะใช้เป็น แหล่งพลังงานให้สำหรับพัดลมที่อยู่และใช้เงินไฟบ้านเป็นหลักแต่พัดลมที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรงงั้นจะใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการการเคลื่อนที่และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักอย่างเช่นพัดลมภายในรถยนต์หรือพัดลมพกพานั่นเอง

 

จำนวนใบพัดของพัดลมนั้นก็มีส่วนทำให้การทำงานของพัดลมนั้นแตกต่างกันไปอย่างเช่นพัดลมที่มีขนาดใบพัดขนาดใหญ่นั้นจะสามารถที่จะสร้างลมได้มากขึ้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มอเตอร์ที่มีกำลังสูงขึ้นในการที่จะไปหมุนใบพัดและเสียงที่เกิดขึ้นกับพัดลมนั้นก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นซึ่งเสียงนั้นจะเกิดจากการตัดอากาศของใบพัดนั่นเองโดยใบพัดที่มีขนาดเล็กก็จะมีการสร้างลมได้น้อยกว่าแต่ก็จะมีเสียงที่เบากว่าพัดลมที่มีใบขนาดใหญ่ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานแรงลมที่มีจำนวนมากนั้นจะนิยมใช้ใบพัดลมที่มีขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้ที่ต้องการใช้งานพัดลมที่มีเสียงเบาแล้วก็แนะนำให้เลือกใช้ใบพัดของพัดลมที่มีขนาดเล็กแต่มีจำนวนใบพัดที่มากขึ้นก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นดีขึ้นอย่างเช่นใบพัดที่มีจำนวนใบ 6 ใบนั้นจะมีเสียงที่เบากว่าใบพัดที่มีขนาด 3 ใบนั่นเอง

 

พัดลมกินไฟกี่วัตต์

 

พัดลมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอัตราการบริโภคกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเนื่องจากว่าพวกมันนั้นจะใช้กระแสไฟฟ้าในการเปลี่ยนเป็นพลังงานกลในการหมุนใบพัดทำให้เกิดลมซึ่งจะมีอัตราการบริโภคพลังงานที่มากกว่าหลอดไฟหลายเท่า และสิ่งที่จะบ่งบอกอัตราการสิ้นเปลืองของตัวพัดลมนั้นก็คือกำลังวัตต์ของตัวมอเตอร์เองยิ่งพัดลมมีขนาดใหญ่และใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังวัตต์หรือแรงม้ามากขึ้นก็จะทำให้อัตราการบริโภคพลังงานของพัดลมมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการเลือกใช้งานพัดลมนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกพัดลมที่มีกำลังวัตต์และความแรงลมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะซื้อพัดลมได้อย่างเหมาะสมแล้วยังช่วยในการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าของคุณได้ด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วพัดลมที่ใช้ในภายในบ้านทั่วไปนั้นจะมีกำลังอยู่ที่ตั้งแต่ 15 ถึง 50 วัตต์ขึ้นอยู่กับขนาดของพัดลม แต่ถ้าเป็นพัดลมที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ในการระบายอากาศในพื้นที่ใหญ่ๆนะจะมีกำลังวัตต์ที่มากกว่านี้ตั้งแต่ 300 ไปจนถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของตัวมอเตอร์และใบพัดนั่นเองโดยมอเตอร์ยิ่งมีกำลังวัตต์มากก็จะสามารถที่จะหมุนและสร้างแรงลมได้มากขึ้นแต่ก็จะแลกมาด้วยกับอัตราการบริโภคกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นความเหมาะสมในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการที่จะเลือกซื้อพัดลมมาใช้งาน

 

สำหรับพัดลมอเนกประสงค์นั้นจะเป็นรูปแบบของพัดลมที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อใช้ในการระบายอากาศลดความร้อนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นั้นเองโดยอาจจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมอุตสาหกรรมหรือพัดลมแฟนซีที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดซึ่งจะสามารถที่จะนำเอาไปใช้งานนอกสถานที่ได้และมีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะพกพาพวก ในกรณีที่คุณอยู่นอกบ้านได้นั่นเอง

 

ควรเลือกซื้อพัดลม ยี่ห้อไหนดี

 

ในการเลือกซื้อพัดลมนั้นเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้คุณเลือกซื้อพัดลมจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในท้องตลาดไม่ควรเลือกซื้อพัดลมโดยพิจารณาเพียงราคาที่ถูกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่าสินค้าที่ถูกและจะใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพในการนำมาผลิตเป็นตัวพัดลมให้คุณใช้งานซึ่งอาจจะทำให้การใช้งานนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นและอาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะที่ใช้งานได้นั่นเองโดยจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนนั้นเคยใช้พัดลมที่มีราคาถูกอยู่ 1 เครื่องซึ่งเป็นพัดลมที่มีราคาเพียง 200 กว่าบาทเท่านั้นและพบว่าเมื่อใช้งานต่อเนื่องกันเพียง 3-4 ชั่วโมงนั้นตัวมอเตอร์ของพัดลมเริ่มร้อนและมีความร้อนสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวพลาสติกที่คลุมตัวมอเตอร์อยู่นั้นเกิดการละลายและลุกติดไฟขึ้นมาเป็นเปลวไฟแต่โชคดีที่ผู้ใช้งานนั้นยังอยู่ที่บ้านจึงสามารถที่จะทำการควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปติดส่วนอื่นๆภายในบ้านได้ ดังนั้นความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มองข้าไม่ได้นั่นเองดูอุปกรณ์ราคาถูกนั้นอาจจะถูกในตอนต้นแต่อาจจะทำให้คุณหมดตัวได้เช่นกันดังนั้นในการเลือกซื้อพัดลมนะควรที่จะเลือกซื้อพัดลมจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและมีการออกแบบต่างๆให้ตัวอุปกรณ์นั้นมีความปลอดภัย ดูยี่ห้อของพัดลมที่เราแนะนำนั้นได้แก่ Hatari, Imarflex, Sharp, MIRA, Mitsubishi, Xiaomi

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้