ไฮโดรมิเตอร์ ( Hydrometer ) คืออะไร?


ไฮโดรมิเตอร์ ( Hydrometer ) นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะของของเหลวเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิหนึ่ง เนื่องจากของเหลวเปลี่ยนความหนาแน่นเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ การวัดความถ่วงจำเพาะของของเหลวโดยใช้แนวคิดของการลอยตัวหรือแรงพยุงตัวของ ของเหลวซึ่งของเหลวแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสารต่างๆที่อยู่ในของเหลวนั้น.

ไฮโดรมิเตอร์ ( Hydrometer ) คืออะไร?
ไฮโดรมิเตอร์ ( Hydrometer ) คืออะไร?

โดยไฮโดรมิเตอร์นั้นได้มีการออกแบบให้สามารถที่จะทำการวัดของเหลวต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งจะมีความเหมาะสมการวัดความถ่วงจำเพาะของของเหลวประเภทต่างๆอย่างเช่นไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำตาลนั้นจะถูกเรียกว่า saccharometer หรือไฮโดรมิเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะถูกเรียกว่า alcoholometer.

 

ซึ่งการทำงานของไฮโดรมิเตอร์นั้นจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes’ principle) ที่กล่าวไว้ว่า “แรงลอยตัวขึ้นที่กระทำต่อวัตถุที่จมอยู่ในของไหลไม่ว่าวัตถุนั้นจะจมทั้งส่วนหรือบางส่วนก็ตาม จะเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่วัตถุนั้นแทนที่ และมีทิศทางขึ้นจากจุดศูนย์กลางของมวลของของไหลที่ถูกแทนที่นั้น”.

 

ไฮโดรมิเตอร์นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นก้านหลอดโดยบริเวณใต้หลอดนั้นเป็นกระเปาะน้ำที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนักและภายในหลอดของไฮโดรมิเตอร์จะมีแถบเส้นสเกลตัวเลขไว้สำหรับใช้ในการอ่านค่าความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่นของของเหลวที่ใช้ในการวัดซึ่งจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับของเหลวแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน.

 

ประเภทของไฮโดรมิเตอร์

 

ไฮโดรมิเตอร์นั้นถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับใช้ในการวัดของเหลวแต่ละประเภทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับของเหลวที่เราจะนำเอาไปวัดค่าต่างๆโดยในปัจจุบันนี้ไฮโดรมิเตอร์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานได้แก่.

 

1. Lactometers หรือ galactometers เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความถ่วงจำเพาะของนมหรือน้ำนมดิบ
2. Saccharometers เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในการวัดปริมาณน้ำตาลที่ได้จากการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ.
3. Alcoholometers เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดระดับแอลกอฮอล์ที่อยู่ภายในการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ
4. Urinometers เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดเพื่อใช้ในการวัดความถ่วงจำเพาะที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัสสาวะ
5. Thermohydrometers เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่มาพร้อมกับความสามารถในการวัดค่าอุณหภูมิของของเหลวได้ด้วยโดยจะนิยมใช้ในการวัดค่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
6. Aquarium hydrometers เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำและค่าความเค็มที่อยู่ในน้ำที่ใช้ในการสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

โดยในปัจจุบันนี้ไฮโดรมิเตอร์นั้นมีวางขายมากมายหลายแบบให้คุณได้เลือกใช้งานซึ่งการที่จะเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์มาใช้งานนั้นอาจจะทำให้ผู้ใช้งานเริ่มสับสนว่าควรที่จะเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์รุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนดีถึงจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุดดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่คุณควรที่จะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์มาใช้งานเพื่อที่จะช่วยให้คุณนะสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์ที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด.

 

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์มาใช้งาน

 

1.ความต้องการในการใช้งาน

 

ในการเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์มาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของคุณโดยคุณจะต้องพิจารณาว่าจะนำเอาไฮโดรมิเตอร์ดังกล่าวมาใช้ในการวัดค่าอะไรโดยตัวไฮโดรมิเตอร์ต่างๆนั้นจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้ในการวัดของเหลวที่มีความแตกต่างกันไม่สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ดังนั้นก่อนที่จะนำมาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อประเภทของไฮโดรมิเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะนำมาวัดโดยคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดของไฮโดรมิเตอร์แบบต่างๆได้จากหัวข้อประเภทของไฮโดรมิเตอร์ที่อยู่ด้านบนของบทความนี้

 

2.ความสามารถในการวัดของตัวเครื่อง

 

ตัวไฮโดรมิเตอร์ที่คุณจะเลือกซื้อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเที่ยงตรงและแม่นยำซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการอ่านค่าได้อย่างถูกต้องซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับใช้ในการวัดค่าของเหลวต่างๆความแม่นยำเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้ในการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ควรเลือกซื้อไฮโดรมิเตอร์ที่ไม่มีความแม่นยำเพียงพอที่จะนำมาใช้งานซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นเสียเวลาไปเปล่าๆโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรในกรณีที่ตัวเครื่องนั้นไม่สามารถที่จะวัดค่าได้อย่างเที่ยงตรงเพียงพอ

 

3. ราคาที่เหมาะสม

 

ไฮโดรมิเตอร์ที่คุณจะเลือกมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีราคาที่เหมาะสมไม่ถูกหรือแพงจนเกินไปโดยพิจารณาจากคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประกอบเป็นตัวไฮโดรมิเตอร์ว่ามีความเหมาะสมกับราคาหรือไม่ความแม่นยำเที่ยงตรงของตัวเครื่องและความสะดวกในการใช้งานนั้นเหมาะสมกับระดับราคาหรือไม่

 

แนะนำ ไฮโดรมิเตอร์ แบบไหน รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

 

#1.เครื่องวัดแอลกอฮอล์(ABV)

 

เครื่องวัด 3 in 1 ได้แก่ 1. วัดความถ่วงจำเพาะ(gravity) 2. วัดปริมาณน้ำตาล(Brix) 3.วัดปริมาณแอลกอฮอล์(ABV) เพื่อการผลิตไวน์และผลิตเบียร์ โฮมเมด และ การใช้งานเพื่อหาความถ่วงจำเพาะอื่นๆ ช่วยติดตามความคืบหน้าของการหมักและตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ของผลิตภัณฑ์โดยทำการอ่านค่าก่อนและหลังการหมักเพื่อเปรียบเทียบหาปริมาณแอลกอฮอล์ มีแถบสีช่วยบอกตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดในการหมักไวน์และเบียร์ โดยใช้ เวปช่วยสำหรับการคำนวณหาปริมาณแอลกอฮอล์ ต่างๆ

 

#2.ปรอทวัดน้ำกรด ไฮโดรมิเตอร์ อ่านค่าง่าย แม่นยำ Battery Hydrometer

 

เป็นไฮโดรมิเตอร์ที่ใช้ในการวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดที่อยู่ภายในแบตเตอรี่แบบน้ำซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำการวัดระดับคุณภาพของน้ำกรดได้โดยไฮโดรมิเตอร์รุ่นนี้นั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติในการ อ่านค่าง่าย ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเช็คคุณภาพน้ำกรดได้ หลอดแก้วทนต่อกรดกระชับมือ ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว เพียงบีบลูกยาง ก็สามารถดูค่าความถ่วงจำเพาะของกรดได้จากการลอยของลูกลอย สีแดงกรดอ่อนมาก แบตไม่มีไฟ สีขาวกรดค่อนข้างอ่อน และสีเขียว กรดอยู่ในเกณฑ์ดี.

 

#3.เครื่องวัดความเค็มของน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

อุปกรณ์ที่ผู้เลี้ยงปลาทะเลสวยงาม หรือ Marine Aquarium Tank ทุกคนต้องมี ใช้สำหรับการตั้งค่าความเค็มของน้ำทะเลในตู้เลี้ยง ️เครื่องวัดความเค็ม Salinity Hydrometer Warmtone WT-11 มีหน่วยวัดความถ่วงจำเพาะ หรือความหนาแน่นของน้ำทะเลได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้กับตู้ปลาทะเลขนาดเล็ก-ไม่จำกัดขนาด.

 

Sources :  https://th.wikipedia.org 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrometer

 

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้