ชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี


ชุดนอนนา หรือ ชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา เป็นชุดไฟโซล่าเซลล์แบบพกพาที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกช่วยให้คุณสามารถพกพาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายดาย โดยจะเป็นชุดโซล่าเซลล์ที่สามารถจะต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์ให้แสงสว่างพัดลมหรือทีวีได้โดยจะเป็นชุดโซล่าเซลล์ที่มีแบตเตอรี่ความจุสูงและมีแผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังวัตต์อยู่ในระดับกลางโดยภายในชุดนอนนานะจะมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานกับระบบไฟแบบ 220 โวลต์ได้ทันทีซึ่งแน่นอนภายในชุดนั้นจำเป็น ตัว Inverter เพื่อใช้ในการแปลงไฟจากไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ภายในชุดนอนนาด้วย

ชุดนอนนา
ชุดนอนนา

โดยชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา นั้นสามารถใช้ร่วมกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเป็นหลักแต่ถ้าจะให้เหมาะสมแล้วแนะนำให้ใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสตรงจะทำให้การใช้งานกระแสไฟฟ้านะมีประสิทธิภาพสูงและ มีอายุในการใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้าไปนั่นเอง

 

ชุดนอนนาคืออะไร ? ชุดนอนนาและเป็นชุดไฟโซล่าเซลล์ขนาดเล็กแบบพกพาได้ที่เหมาะสำหรับใช้ในการพกพาไปใช้ในพื้นที่ตามอยู่ไร่ปลายนาต่างๆที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงซึ่งจะเน้นที่เพียงระบบให้แสงสว่างเป็นหลักโดยจะสามารถที่จะใช้ในการต่อเข้ากับหลอดไฟให้แสงสว่าง ตั้งแต่ 2 ถึง 5 หลอดต่อเข้ากับพัดลมกระแสตรงบ้างและ ทีวีที่ใช้กระแสไฟฟ้าตรงขนาดเล็กเพื่อเอาไว้ดูข่าวสารในตอนเย็นๆเส้นชุดนอนนานั้นจะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดสามารถที่จะพกพาไปใช้งานได้สะดวกสบายนั่นเอง

 

โดยในปัจจุบันนี้ชุดไฟโซล่าเซลล์แบบนอนนานั้น มีวางขายมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อ และหลายขนาดความจุให้คุณได้เลือกใช้งานซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นตัดสินใจค่อนข้างที่จะยากว่าควรที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนารุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนดีจึงช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากที่สุดดังนั้น วันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่คุณควรที่จะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์มาใช้งานเพื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับการใช้งานของคุณมากที่สุด

 

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนามาใช้งาน

 

1.ประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ประสิทธิภาพในการทำงานของชุดไฟโซล่าเซลล์ เราจะพิจารณาจากความจุของแบตเตอรี่กำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ และระบบการชาร์จโดยจะเป็นการพิจารณารวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ในชุด ซึ่งจะถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันโดยในการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเหมาะสมในการใช้งานและสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของชุดไฟโซล่าเซลล์แบบนอนนานั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าการชาร์จและการใช้ ดังนั้นในการที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์แบบนอนนามาใช้งานนั้นความสมดุลของแผงโซล่าเซลล์ระบบการชาร์จและแบตเตอรี่นั้นจะต้องมีความเหมาะสมและสมดุลกัน

 

2.แบตเตอรี่ของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา

 

ความจุของแบตเตอรี่ของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานนะเป็นสิ่งที่จะบอกถึงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่คุณจะสามารถใช้งานได้และจำนวนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คุณจะสามารถใช้งานร่วมกับชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาชุดนี้ ดูความจุของแบตเตอรี่ที่คุณจะเลือกซื้อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ที่มีความจุของแบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสมและมีความจุที่เพียงพอสำหรับใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นหลักอย่างเช่น หลอดไฟให้แสงสว่างถึงจะนิยมใช้หลอดแบบ led ในการนำมาต่อพ่วงด้วยจะเป็นหลอดไฟแอลอีดีแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นหลักเนื่องจากว่ามีอัตราการบริโภคพลังงานค่อนข้างต่ำว่าหลอดไฟแบบกระแสสลับโดยในการใช้งานหลอดไฟ LED ให้แสงสว่างนะตัวความจุแบตเตอรี่ของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานั้นจะต้องมีความสามารถในการจ่ายไฟให้หลอดไฟระยะเวลานานเพียงพอกับการใช้งานของคุณ และจะต้องสามารถที่จะรองรับปริมาณหลอดไฟหรือจำนวนหลอดไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณอย่างเช่นชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาที่รองรับการเชื่อมต่อและใช้งานหลอดไฟ 1 หลอด 2 หลอด 5 หลอดจะมีความต้องการความจุของแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันโดยยิ่งปริมาณของอุปกรณ์ต่อพวกนี้มากยิ่งขึ้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ที่มีความจุของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม ของไปมันประกอบที่ใช้ในการต่อพ่วงโดยผู้สามารถที่จะทำการคำนวณได้จากกำลังวัตต์ของหลอดและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะนำมาใช้งานร่วม ซึ่งความจุของแบตเตอรี่นั้นในชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานะจะต้องมีความสุขที่เหมาะสมตามความต้องการใช้งานของคุณ

 

ประเภทของแบตเตอรี่ของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันโดยแบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาน่าจะมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเสื้อ แบตเตอรี่ทั้งสองประเภทนั้นก็มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกันแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกันโดยแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้นจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีราคาถูกแต่ประสิทธิภาพการใช้งานอยู่ในระดับต่ำโดยตัวแบตเตอรี่นะสามารถจ่ายไฟได้เพียง 20% ของความจุแบตเตอรี่ทั้งหมดซึ่งถ้าคุณดึงกระแสไฟฟ้าออกมาจากแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดมากกว่านี้จะทำให้ตัวแบตเตอรี่นั้นเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเพลงและตัวแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้นยังมีขนาดที่ใหญ่เทอะทะรวมถึงน้ำหนักที่มากอีกด้วยจึงทำให้ไม่เหมาะสมในการที่จะนำมาใช้ในการทำชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ ในเรื่องของทั้งน้ำหนักและความจุ ส่วนแบตเตอรี่แบบ lithium นั้นเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจ่ายไฟซื้อตัวแบตเตอรี่แบบไหนที่ไม่อ้อนนั้นสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุของแบตเตอรี่โดยที่ไม่เกิดปัญหากับตัวเซลล์และนอกจากนั้นแล้วแบตเตอรี่แบบที่ไม่อ้อนนั้นยังมีน้ำหนักที่เบาเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดและมีความสุขที่สูงกว่าซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะพกพาไปใช้งานได้ง่ายกว่าเนื่องจากน้ำหนักที่เบาของมันดังนั้นในการที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนามาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแหล่งพลังงาน

 

3.แผงโซล่าเซลล์

 

แผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในชุดไฟนอนนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกออกแบบมาหรือมีการเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังวัตต์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยในการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้กับชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานั้นใน 1 วันคุณจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 5 ถึง 8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ซึ่งถ้าผมเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นเล่นถั่วแบบมาให้เหมาะสมกับความจุของแบตเตอรี่คุณก็จะสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มและมีกระแสไฟฟ้าสำรองไว้ใช้เพียงพอ อย่างแน่นอนแต่ถ้าแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้งานร่วมกับชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานะมีกำลังวัตต์ไม่เพียงพอหรือมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่เพียงพอนะก็จะไม่สามารถที่จะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ได้เพียงพอตามความต้องการในการใช้งานของคุณ ก่อนที่จะเลือกซื้อคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความสมดุลกันระหว่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่

 

แผงโซล่าเซลล์ที่มีอยู่ในชุดไฟนอนนานั้นนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ 2 ประเภทได้แก่แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนและแผงโซล่าเซลล์แบบโพลี ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ทั้งสองประเภทนั้นก็มีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนนะจะให้กำลังวัตต์ที่สูงกว่าแผงโซล่าเซลล์แบบโพลี่และให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าแต่ตัวแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างอาทิเช่นแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในกรณีที่มีร่มเงามาบังบางส่วนของแผงซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือไม่สามารถที่จะใช้งานได้แต่แผงโซล่าเซลล์ ฉันสามารถที่จะทำงานได้ถึงแม้ว่าจะมีการบดบังของแสงบางส่วนด้วยความแตกต่างกันขอแผงโซล่าเซลล์ทั้ง 2 แบบนะจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันด้วยในการเลือกซื้อนะคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานของคุณซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

4.อุปกรณ์ต่อพ่วงของชุดโซล่าเซลล์นอนนา

 

ชุดโซล่าเซลล์นอนนานั้นคุณจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถต่อใช้งานร่วมกับชุดโซล่าเซลล์ดังกล่าวได้โดยส่วนมากแล้วจะนิยมเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นหลักเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าและไม่มีการสูญเสียเนื่องจากการทำงานที่จะต้องผ่านการแปลงกระแสไฟฟ้าจากตัว Inverter นั่นเองในส่วนของไปให้แสงสว่างนั้นจะนิยมใช้หลอดแบบ LED ที่มีประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้าที่สูงและประหยัดกระแสไฟฟ้ามากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นซึ่งในกำลังวัตต์ที่เท่ากันนะหลอดไฟแอลอีดีแบบกระแสตรงจะกินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า ไฟฟ้ากระแสงสลับ ดูชุดไฟโซล่าเซลล์ที่คุณจะเลือกซื้อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟในจำนวนของหลอดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณอย่างเช่นคุณต้องการที่จะใช้ไฟส่องสว่าง 2 หลอด 3 หลอดตัวชุดโซล่าเซลล์นอนนานั้นจะต้องรองรับการใช้งานร่วมกับหลอดหรือจำนวนหลอดตามที่คุณต้องการและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นพัดลมหรือทีวีนั้น ตัวชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาที่คุณจะซื้อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อรุ่นที่รองรับการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เหล่านั้นได้และสามารถที่จะใช้งานได้จริง

 

5.ความแข็งแรงของอุปกรณ์ชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา

 

ชุดโซล่าเซลล์นอนนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพวกมันนัดเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายและพบฮาอยู่เป็นประจำนั่นเองโดยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะต้องถูกออกแบบมาให้มีขนาดที่เหมาะสม และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะนำมาใช้งาน

 

6.การรับประกันและการบริการหลังการขายของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา

 

การรับประกันนั้นเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้สำหรับชุดไฟโซล่าเซลล์แบบนั้นเนื่องจากว่าพวกมันนัดประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆและเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรซึ่ง ชุดไฟโซล่าเซลล์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตอย่างน้อย 1-3 เดือน ในกรณีที่ตัวเครื่องนั้นเกิดปัญหาขณะที่ใช้งานโดยที่ยังอยู่ในระยะทางประกันนั้นคุณยังสามารถที่จะทำการขอความรับผิดชอบจากผู้ขายผู้ผลิตเพื่อช่วยให้คุณนั้นมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของชุดไฟโซล่าเซลล์ดังกล่าวและการบริการหลังการขายก็เช่นเดียวกันโดยในกรณีที่ตัวอุปกรณ์นั้นใช้งานไปสักพักจะมีอุปกรณ์บางชิ้นที่เริ่มเสื่อมไปตามอายุการใช้งานและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เปลี่ยนเพื่อช่วยให้ตัวชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนานะใช้งานได้ต่อไปโดยอะไหล่สิ้นเปลืองดังกล่าวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวางขาย ตามท้องตลาดและสามารถที่จะหาซื้อได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาได้อย่านานมากยิ่งขึ้น

สรุป ในการที่จะเลือกซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนามาใช้งานนะคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณามากมายหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการทำงานของชุดไฟโซล่าเซลล์ความจุของแบตเตอรี่และประเภทของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมแผงโซล่าเซลล์ที่จะต้องมีกำลังวัตต์ที่เหมาะสมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องสามารถตอบข้อความได้อย่างหลากหลายและเพียงพอกับการใช้งานของคุณและควรที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้วัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูงใน ชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาที่คุณจะเลือกซื้อนะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการรับประกันและการบริการหลังการขายของชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนาจะต้องมีการรักกันอย่างน้อย 1 ถึง 3 เดือน

 

แนะนำ ชุดไฟโซล่าเซลล์นอนนา รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

 

#1. ชุดไฟนอนนา เข้าสวน 12 โวลต์ 7-13 แอมป์ พร้อมวิทยุในตัว ชาร์จไฟมือถือ

 

ไฟโซลาร์เซลล์พกพา ขนาดย่อม สะดวกในการขนย้าย พร้อมแบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่ กำลังไฟสูง 12 โวลต์ 7 แอมป์ เข้าคู่กับพัดลมขนาด พิเศษ 16 นิ้ว ใช้นอนนา นอนสวน นอนเต๊นท์ อยู่ในบ้านที่ห่างไกลไฟฟ้า ได้อย่างสบายใจ พร้อมไฟกลม 12 โวลต์ สว่างมาก 3 หลอดให้ไปพร้อมตัวแขวน มีวิทยุ FM MP3 SD card ในตัว ชาร์จไฟมือถือ ได้ 2 ช่อง มีช่องเสียบได้ 4 ช่อง(สามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ ได้อีก 1 ช่อง) 3 วัตต์ ไฟนีออน 2 ระบบ ส่องสว่าง ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 18 โวลต์ 10 วัตต์ มีช่องชาร์จได้ 2 ช่อง พิเศษ.

 

 

 

 

#2.ชุดนอนนา พร้อมชาร์จไฟบ้าน พัดลม แผงโซล่าเซลล์ หลอดไฟ สายชาร์จมือถือ

 

เป็นชุดนอนนาที่มาพร้อมกับ พัดลม ขนาด 8″ สายไฟ 3 เมตร 1 ตัว หลอดไฟ LED ขนาด 3 วัตต์ สายไฟ 3 เมตร 3 ดวง กล่องเก็บแบตเตอรี่ ขนาด 3,600mAh พร้อมชุดแยกการใช้งาน 1 กล่อง แผงโซล่าเซลล์ โพลีคริตัลไลน์ 5W/12V สายไฟ 5 เมตร 1 แผง สายชาร์จโทรศัพท์ 1 ชุด สายชาร์จไฟบ้าน 1 ตัวรองรับการใช้งานร่วมกับการชาร์จไฟบ้านได้

 

 

#3.ชุดสำรองไฟโซล่าเซลล์ ชุดนอนนา ชุดอเนกประสงค์ กำลังไฟ 300W 220V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 

ชุดสำรองไฟ โซล่าเซลล์ (อเนกประสงค์) หรือ ชุดนอนนา โซล่าเซลล์ 300Wคุณสมบัติ/ความเหมาะสมใช้งาน รองรับการใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์พลังงานเเสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดไฟบ้าน สะดวกในการพกพา ใช้งานง่าย ทนทาน สามารถใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือชาร์จไฟ ได้หลากหลายประเภท เช่น ทีวี, พัดลม, มือถือและหลอดไฟ เป็นต้น เหมาะสำหรับพกพาออกเเคมป์, เดินป่า, ทำเกษตร ช่วงเวลากลางคืน หรือใช้ในเวลายามฉุกเฉินได้ การใช้งาน ชาร์จไฟด้วยแผงโซล่าเซลล์ จากแสงอาทิตย์ หรือชาร์จด้วย AC/DC Adaptor ไฟบ้านได้ โดยระยะเวลาการชาร์จไฟอยู่ที่ 8-12 ชั่วโมง เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน เวลาใช้งาน ให้เลือกกดปุ่มเปิดสวิตซ์ (ON) ก่อนใช้งานทุกครั้ง กรณีปิดใช้งาน ให้เลือก (OFF) เพื่อเก็บพลังงานไฟ ในการใช้งานครั้งต่อไปได้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ พัดลม, ทีวี, คอมพิวเตอร์, วิทยุ, โทรศัพท์มือถือ, หลอดไฟ, ไฟฉาย เป็นต้น.

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

MagSafe Charger นั้นเป็น อุปกรณ์ชาร์จไร้สายรุ่นใหม่จาก Apple ที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กที่จะสามารถใช้ในการแปะติดด้านหลังของอุปกรณ์อย่าง iPhone ของคุณเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายหรือ Wireless ชาร์จที่สามารถทำการชาร์จให้กับ iPhone ของคุณโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลทำให้การชาร์จนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเด่นหลักๆของการใช้งานอุปกรณ์ MagSafe Charger นั่นก็คือความง่ายในการใช้งานที่เพียงแค่วางตัวแม่เหล็กก็พร้อมที่จะทำการติดและชาร์จให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลตรงพอร์ตชาร์จให้ยุ่งยาก
link to อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter เป็นอุปกรณ์ชาร์จประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ usb-c โดยเป็นอุปกรณ์ชาร์จที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานต่างๆและรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จด้วยมาตรฐาน USB Type C