สมอ. เตือน powerbank ต้องมี มอก. ไม่มีถือว่าผิดกฎหมาย


ประกาศจาก สมอ. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) โดยได้มีการกำหนดว่าเพาเวอร์แบงค์ หรือแบตเตอรี่สำรอง ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐาน มอก. และต้องได้รับอนุญาตในการผลิต-นำเข้า ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 นี้ เป็นต้นไป โดยถ้าหากใครฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยได้มีการการกำหนดให้ Power Bank ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการประกาศมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้ทำ และผู้นำเข้าจะต้องมาขออนุญาตทำหรือนำเข้ากับ สมอ. รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตและมีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วเท่านั้น หากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

power bank มอก
power bank มอก

สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองสำหรับการใช้งานแบบพกพา มอก.2879 – 25XX ดังกล่าว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Power Bank ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นอย่างแพร่หลาย เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองที่สามารถใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
มอก.2879 – 25XX ได้กำหนดให้ทดสอบแบตเตอรี่ที่ใช้ใน Power Bank ต้องมีความปลอดภัยตาม มอก.2217-2548 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์ หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรดสำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย และเมื่อประกอบเป็น Power Bank เรียบร้อยแล้วให้ทดสอบตาม มอก.1561-2556 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ – ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป

นอกจากนี้ ผู้ทำ ผู้นำเข้าจะต้องแนบคู่มือข้อแนะนำการใช้งานมากับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อผู้ทำหรือผู้จัดจำหน่าย แรงดันไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าที่กำหนด และเดือน/ปีที่ผลิตด้วย.

การเพิ่มข้อบังคับในส่วนนี้นั้นจะมีผลอย่างไรกับผู้ใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่มีวางขายและนำเข้าก่อนหน้านี้แล้วจะได้รับการยกเว้นแต่อุปกรณ์ที่จะนำเข้าหลังจากวันที่ประกาศมาตรฐานนี้จะต้องได้รับการรับรองและมีใบรับรองรวมถึงจะต้องขออนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในทันทีก่อนที่จะนำเข้ามาขายด้วยการกำหนดมาตรฐานแบบนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้บริโภคนั้นเกิดความปลอดภัยและได้ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานซึ่งเราจะเห็น เหตุการณ์ตามหน้าข่าวบ่อยๆว่าได้มีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน power bank หรือแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากว่ามีการผลิตและประกอบรวมถึงใช้วัสดุและ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีเพียงพอและปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาใช้งานนั่นเอง

และสำหรับผู้บริโภคนั้นการที่จะเลือกซื้อแบตเตอรี่สำรองหรือ Power Bank นับจากนี้นั้นจะต้องเลือกซื้อเฉพาะพาวเวอร์แบงค์หรือแบตเตอรี่สำรองที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรับรองไว้เท่านั้นการใช้งาน power bank ที่ไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมงั้นอาจจะผิด ได้นั่นเองและการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่รับความปลอดภัยเพียงพอต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคและผู้ใช้งานต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่นำไปใช้งานร่วมด้วยนะ เกิดปัญหาเสียหายจากการใช้งานได้ด้วยนั่นเองซึ่งเมื่อพิจารณาในระยะยาวแล้วการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้งานนั่นเอง

โดยในการเลือกซื้อแบตเตอรี่หรือ Power Bank ที่มีมอกนั้นคุณสามารถที่จะค้นหาสินค้างานต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้ง Lazada ได้โดยใช้คำค้น แบตเตอรี่สำรองที่มี มอก.หรือ Power Bank ที่มี มอก.ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งาน power bank เครื่องนั้นได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน

และในการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์หรือแบตเตอรี่สำรองนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งให้ต้องเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จัก หรือยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักว่าผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นสินค้าของแท้ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบเรื่องอย่างว่ารวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์นั้นจะมีความแตกต่างกัน พอสมควรนั่นเอง

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้