Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม?


Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม?เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหา Power Bank เพื่อที่จะนำมาใช้งานซึ่งในกรณีเร่งด่วนนะอาจจะ มีความต้องการในการใช้งาน power bank เพื่อที่จะนำมาใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณในตอนนั้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการใช้งาน มือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้

Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม? โดยทั่วไปแล้วกระแสไฟที่อยู่ใน Power Bank ใหม่ๆที่แกะออกจากกล่องมาหรือเพิ่งซื้อใหม่งั้นจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในแบงค์อย่างน้อย 80% นั่นหมายถึงคุณสามารถที่จะซื้อพาวเวอร์แบงค์ใหม่ๆแล้วแกะกล่องออกมาแล้วสามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของพาวเวอร์แบงค์นั่นจึงทำให้คุณสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้น้อยกว่าแบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน

 

Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม

 

สาเหตุที่ power bank ซื้อใหม่ที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากว่าโดยทั่วไปแล้วเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ในแบงค์นั้นจะต้องมีการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้อย่างน้อยมีระดับ 80% เพื่อถนอมเซลล์ของแบตเตอรี่ซึ่งจากโรงงานผลิตจะมีการชาร์จแบตเตอรี่มาให้แล้วเพื่อช่วยให้แบตเตอรี่นั้นมีกระแสไฟฟ้าและมีสุขภาพที่ดีช่วยถนอมแบตเตอรี่สามารถที่จะช่วยให้พาวเวอร์แบงค์นั้นๆมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่สำหรับการใช้งานควรที่จะใช้งานในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นและเมื่อคุณสามารถหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเข้าแบงค์ได้เราแนะนำให้คุณรีบทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จะช่วยให้คุณสามารถจะทำการใช้งาน power bank ได้นานขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

การดูแลรักษา power bank

 

สำหรับการดูแลรักษา Power Bank นั้น ผู้ใช้งานควรที่จะใช้งาน power bank ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยให้พาวเวอร์แบงค์ขอบคุณนะมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้นช่วยถนอมแบตรวมถึงช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการใช้งานได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งในการใช้งาน power bank นั้นคุณสามารถที่จะถนอมหรือการดูแลรักษา power bank ได้ดังนี้

 

1.อุณหภูมิในการใช้งาน

 

อุปกรณ์อย่าง Power Bank นั้นควรที่จะมีการใช้งานในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาไปจนถึง 40 องศาไม่ควรใช้งาน power bank ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จ power bank ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสเกิดขาดซึ่งอุณหภูมิในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมสำหรับตัวแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้เซลล์ของแบตเตอรี่นั้นสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกตินั่นเอง

 

2.ไม่ควรเสียบสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์ไว้ตลอดเวลา

เมื่อคุณทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ของคุณจนเต็มแล้วให้รีบทำการถอดสายชาร์จออกจากพาวเวอร์แบงค์และอุปกรณ์ทันทีเพื่อช่วยลดภาระในการจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่ของ power bank ซึ่งถ้าคุณเสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลานั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกดึงออกมาตลอดเวลา และกระแสไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนั้นสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติ

 

 

3. ชาร์จแบตเตอรี่ power bank อย่างสม่ำเสมอ

 

ในการดูแลรักษา Power Bank นะคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้ power bank ของคุณนั้นมีแบตเตอรี่อยู่ภายในระดับ 20 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยให้ตัวอุปกรณ์นั้นสามารถที่จะทำการคงสภาพในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานนั้นไม่ควรที่จะปล่อยให้แบตเตอรี่ของพาวเวอร์แบงค์หมดเกลี้ยงควรที่จะมีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่อย่างสม่ำเสมอและควรชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Power Bank อย่างน้อยเดือนละครั้งในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเพราะเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่ของพาวเวอร์แบงค์นั้นจะมีการคายประจุอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะทำให้ตัวแบตเตอรี่นะมีกระแสไฟฟ้าที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา และในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Power Bank นั้นไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอไปในกรณีที่ต้องการเก็บรักษาแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

4.ห้ามทำ Power Bank ตกกระแทก

 

หลีกเลี่ยงการปล่อยให้พาวเวอร์แบงค์ตกกระแทกหรือมีอุปกรณ์อย่างอื่นกดทับเด็ดขาดซึ่งอาจจะทำให้ตัวแผงวงจรควบคุมการชาร์จเกิดความเสียหายหรือทำให้แบตเตอรี่นั้นเกิดความเสียหายจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้และอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้นั่นเอง

 

 

5.ไม่ควรเก็บ Power Bank ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

 

สำหรับการเก็บและใช้งาน power bank นั้นควรไม่ควรที่จะเก็บพาวเวอร์แบงค์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงอย่างเช่นในรถยนต์ที่จอดตากแดดวางพาวเวอร์แบงค์ไว้กลางแดดหรือภายในคอนโซลรถยนต์ที่โดนแดดทั้งวันรวมถึงพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำเอาไปวางเนื่องจากว่าเซลล์แบตเตอรี่ของ power bank อาจจะเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้ตัวพาวเวอร์แบงค์นั้นเกิดการระเบิดได้ในกรณีที่มีความร้อนเกิด

 

6.ไม่ควรเก็บ Power Bank ไว้กับอุปกรณ์ที่มีความคม

 

 

อุปกรณ์ที่มีความคมอย่างเช่นมีดกรรไกรหรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถทิ่มแทงพาวเวอร์แบงค์ของคุณได้รวมถึงโลหะที่อาจจะทำให้ power bank ของคุณนั้นเกิดรอยและสามารถที่จะทำให้พาวเวอร์แบงค์ของคุณนั้นเกิดการลัดวงจรได้ในกรณีที่โลหะเหล่านั้นไปทำการเชื่อมต่อแผงวงจรภายในหรือเข้าไปเชื่อมต่อระหว่างช่องชาร์จซึ่งเป็นช่อง USBA หรือ USB type-c ก็ตาม ซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์ power bank ของคุณเสียหายได้

 

 

7.ไม่ควรชาร์จและใช้อุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์พร้อมกัน

 

คุณไม่ควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเขาแบงค์ของคุณแล้วใช้พาวเวอร์แบงค์ของคุณในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือสมาร์ทโฟนของคุณในขณะเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้ตัวเซลล์แบตเตอรี่ของ power bank นั้นเกิดความร้อนสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีการทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาชาร์จและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปช้าจังอุปกรณ์ซึ่งอาจจะทำให้แบตเตอรี่นะเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเกินค่ามาตรฐาน

 

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถที่ทำการดูแลรักษาและใช้งาน power bank ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งาน power bank ของคุณในการทำงานต่างๆได้อย่างยาวนานเพิ่มมากขึ้นและสำหรับผู้ที่กำลังมองหา Power Bank คุณภาพสูงเพื่อที่จะนำมาใช้งานนั้นเราแนะนำให้คุณเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้านี้ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด Power Bank ราคาถูกคุณภาพดี

 

 

 

 

 

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้