Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม?


Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม?เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหา Power Bank เพื่อที่จะนำมาใช้งานซึ่งในกรณีเร่งด่วนนะอาจจะ มีความต้องการในการใช้งาน power bank เพื่อที่จะนำมาใช้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณในตอนนั้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการใช้งาน มือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้

Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม? โดยทั่วไปแล้วกระแสไฟที่อยู่ใน Power Bank ใหม่ๆที่แกะออกจากกล่องมาหรือเพิ่งซื้อใหม่งั้นจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในแบงค์อย่างน้อย 80% นั่นหมายถึงคุณสามารถที่จะซื้อพาวเวอร์แบงค์ใหม่ๆแล้วแกะกล่องออกมาแล้วสามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของพาวเวอร์แบงค์นั่นจึงทำให้คุณสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ได้น้อยกว่าแบตเตอรี่ที่มีไฟเต็มแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือสมาร์ทโฟนของคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน

 

Power bank ซื้อแล้วใช้ได้เลยไหม

 

สาเหตุที่ power bank ซื้อใหม่ที่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากว่าโดยทั่วไปแล้วเซลล์แบตเตอรี่ที่อยู่ในแบงค์นั้นจะต้องมีการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้อย่างน้อยมีระดับ 80% เพื่อถนอมเซลล์ของแบตเตอรี่ซึ่งจากโรงงานผลิตจะมีการชาร์จแบตเตอรี่มาให้แล้วเพื่อช่วยให้แบตเตอรี่นั้นมีกระแสไฟฟ้าและมีสุขภาพที่ดีช่วยถนอมแบตเตอรี่สามารถที่จะช่วยให้พาวเวอร์แบงค์นั้นๆมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่สำหรับการใช้งานควรที่จะใช้งานในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นและเมื่อคุณสามารถหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเข้าแบงค์ได้เราแนะนำให้คุณรีบทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จะช่วยให้คุณสามารถจะทำการใช้งาน power bank ได้นานขึ้นและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

การดูแลรักษา power bank

 

สำหรับการดูแลรักษา Power Bank นั้น ผู้ใช้งานควรที่จะใช้งาน power bank ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะช่วยให้พาวเวอร์แบงค์ขอบคุณนะมีอายุในการใช้งานที่ยาวนานขึ้นช่วยถนอมแบตรวมถึงช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการใช้งานได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นซึ่งในการใช้งาน power bank นั้นคุณสามารถที่จะถนอมหรือการดูแลรักษา power bank ได้ดังนี้

 

1.อุณหภูมิในการใช้งาน

 

อุปกรณ์อย่าง Power Bank นั้นควรที่จะมีการใช้งานในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาไปจนถึง 40 องศาไม่ควรใช้งาน power bank ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จ power bank ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสเกิดขาดซึ่งอุณหภูมิในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมสำหรับตัวแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้เซลล์ของแบตเตอรี่นั้นสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกตินั่นเอง

 

2.ไม่ควรเสียบสายชาร์จพาวเวอร์แบงค์ไว้ตลอดเวลา

เมื่อคุณทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ของคุณจนเต็มแล้วให้รีบทำการถอดสายชาร์จออกจากพาวเวอร์แบงค์และอุปกรณ์ทันทีเพื่อช่วยลดภาระในการจ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่ของ power bank ซึ่งถ้าคุณเสียบสายชาร์จไว้ตลอดเวลานั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกดึงออกมาตลอดเวลา และกระแสไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนั้นสามารถที่จะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติ

 

 

3. ชาร์จแบตเตอรี่ power bank อย่างสม่ำเสมอ

 

ในการดูแลรักษา Power Bank นะคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้ power bank ของคุณนั้นมีแบตเตอรี่อยู่ภายในระดับ 20 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยให้ตัวอุปกรณ์นั้นสามารถที่จะทำการคงสภาพในการเก็บไฟของแบตเตอรี่ได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานนั้นไม่ควรที่จะปล่อยให้แบตเตอรี่ของพาวเวอร์แบงค์หมดเกลี้ยงควรที่จะมีการชาร์จแบตเตอรี่อยู่อย่างสม่ำเสมอและควรชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Power Bank อย่างน้อยเดือนละครั้งในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเพราะเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่ของพาวเวอร์แบงค์นั้นจะมีการคายประจุอยู่ตลอดเวลาซึ่งทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะทำให้ตัวแบตเตอรี่นะมีกระแสไฟฟ้าที่ลดลงอยู่ตลอดเวลา และในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ Power Bank นั้นไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเสมอไปในกรณีที่ต้องการเก็บรักษาแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

 

4.ห้ามทำ Power Bank ตกกระแทก

 

หลีกเลี่ยงการปล่อยให้พาวเวอร์แบงค์ตกกระแทกหรือมีอุปกรณ์อย่างอื่นกดทับเด็ดขาดซึ่งอาจจะทำให้ตัวแผงวงจรควบคุมการชาร์จเกิดความเสียหายหรือทำให้แบตเตอรี่นั้นเกิดความเสียหายจนไม่สามารถที่จะใช้งานได้และอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้นั่นเอง

 

 

5.ไม่ควรเก็บ Power Bank ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

 

สำหรับการเก็บและใช้งาน power bank นั้นควรไม่ควรที่จะเก็บพาวเวอร์แบงค์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงอย่างเช่นในรถยนต์ที่จอดตากแดดวางพาวเวอร์แบงค์ไว้กลางแดดหรือภายในคอนโซลรถยนต์ที่โดนแดดทั้งวันรวมถึงพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำเอาไปวางเนื่องจากว่าเซลล์แบตเตอรี่ของ power bank อาจจะเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้ตัวพาวเวอร์แบงค์นั้นเกิดการระเบิดได้ในกรณีที่มีความร้อนเกิด

 

6.ไม่ควรเก็บ Power Bank ไว้กับอุปกรณ์ที่มีความคม

 

 

อุปกรณ์ที่มีความคมอย่างเช่นมีดกรรไกรหรืออุปกรณ์อื่นๆที่สามารถทิ่มแทงพาวเวอร์แบงค์ของคุณได้รวมถึงโลหะที่อาจจะทำให้ power bank ของคุณนั้นเกิดรอยและสามารถที่จะทำให้พาวเวอร์แบงค์ของคุณนั้นเกิดการลัดวงจรได้ในกรณีที่โลหะเหล่านั้นไปทำการเชื่อมต่อแผงวงจรภายในหรือเข้าไปเชื่อมต่อระหว่างช่องชาร์จซึ่งเป็นช่อง USBA หรือ USB type-c ก็ตาม ซึ่งอาจจะทำให้อุปกรณ์ power bank ของคุณเสียหายได้

 

 

7.ไม่ควรชาร์จและใช้อุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์พร้อมกัน

 

คุณไม่ควรที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเขาแบงค์ของคุณแล้วใช้พาวเวอร์แบงค์ของคุณในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับมือถือสมาร์ทโฟนของคุณในขณะเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้ตัวเซลล์แบตเตอรี่ของ power bank นั้นเกิดความร้อนสะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่มีการทั้งจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาชาร์จและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปช้าจังอุปกรณ์ซึ่งอาจจะทำให้แบตเตอรี่นะเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเกินค่ามาตรฐาน

 

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถที่ทำการดูแลรักษาและใช้งาน power bank ของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งาน power bank ของคุณในการทำงานต่างๆได้อย่างยาวนานเพิ่มมากขึ้นและสำหรับผู้ที่กำลังมองหา Power Bank คุณภาพสูงเพื่อที่จะนำมาใช้งานนั้นเราแนะนำให้คุณเข้าไปซื้อได้ที่ร้านค้านี้ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด Power Bank ราคาถูกคุณภาพดี

 

 

 

 

 

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

ข้อดีข้อเสีย ของ MagSafe Charger

MagSafe Charger นั้นเป็น อุปกรณ์ชาร์จไร้สายรุ่นใหม่จาก Apple ที่ใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กที่จะสามารถใช้ในการแปะติดด้านหลังของอุปกรณ์อย่าง iPhone ของคุณเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายหรือ Wireless ชาร์จที่สามารถทำการชาร์จให้กับ iPhone ของคุณโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลทำให้การชาร์จนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเด่นหลักๆของการใช้งานอุปกรณ์ MagSafe Charger นั่นก็คือความง่ายในการใช้งานที่เพียงแค่วางตัวแม่เหล็กก็พร้อมที่จะทำการติดและชาร์จให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายเคเบิลตรงพอร์ตชาร์จให้ยุ่งยาก
link to อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

อุปกรณ์เครื่องชาร์จแท้ Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter

Apple Dual USB-C Port 35W Power Adapter เป็นอุปกรณ์ชาร์จประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ที่รองรับพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ usb-c โดยเป็นอุปกรณ์ชาร์จที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาไปใช้งานต่างๆและรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จด้วยมาตรฐาน USB Type C