วิธีใช้ โคมไฟโซล่าเซลล์ Solar Cell Light


โคมไฟโซล่าเซลล์ วิธีใช้ โคมไฟ Solar Cell นั้นเป็นระบบให้แสงสว่างที่มีส่วนประกอบหลักๆอยู่ 4 ส่วนได้แก่หลอดไฟ,แผงโซล่าเซลล์, วงจรการชาร์จ และตัวแบตเตอรี่ โดยตัวหลอดไฟนั้นจะมีการใช้งานกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งานในการให้แสงสว่างในตอนกลางคืนโดยแบตเตอรี่นั้นจะทำการชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์

โดยมีการใช้งานและติดตั้งนั้นจะต้องมีการติดตั้งให้ถูกต้องจึงจะทำให้โคมไฟโซล่าเซลล์นั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งในขั้นตอนการติดตั้งและวิธีการติดตั้งต่างๆนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์เสียก่อนที่จะทำการดำเนินการติดตั้ง

การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

ถ้าหากคุณทำการติดตั้งไม่ถูกวิธีและไม่ถูกหลักการพื้นฐานของการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์อาจจะทำให้การใช้งานของคุณนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรหรืออาจจะทำให้โคมไฟโซล่าเซลล์ของคุณติดติดดับดับหรือใช้งานได้อย่างไม่สม่ำเสมอและอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานนั่นเองโดยปัญหาดังกล่าวนั้นจะเกิดจากการติดตั้งและการตั้งค่าต่างๆของโคมไฟโซล่าเซลล์ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้ กระแสไฟฟ้าที่ได้จากการชาร์จไฟเข้าไปเก็บยางแบตเตอรี่นั้นไม่สามารถที่จะทำการประจุไฟได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับหลอดไฟ

ดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะทำการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการติดตั้งและใช้งานโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์หรือโคมไฟโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

โดยหลักการที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์นั่นก็คือการทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่มากที่สุดในระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใน 1 วัน จะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุดนั่นเอง

สิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะทำการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์

การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

1.ทิศทางในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นในโคมไฟโซล่าเซลล์ที่มีแผงโซล่าเซลล์แยกออกมาจากตัวของโคมไฟ จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการเลือกทิศทางในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าแบบที่มีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่บนโคมไฟเลยซึ่งทำให้คุณติดตั้งได้ยากกว่าโดยทิศทางที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้รับแสงแดดได้สูงสุดนั่นก็คือแนวคิดใต้ซึ่งเป็นทิศทางที่แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่มากที่สุดตลอดวัน

ถ้าเราทำการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ทางทิศตะวันออกแผงโซล่าเซลล์จะสามารถรับพลังงานได้ในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยงตั้งแต่เวลาในช่วง 6 ถึง 12:00 นาฬิกา เท่านั้นส่วนในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายนั้นในทิศทางดังกล่าวแผงโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟได้น้อยมาก

แต่ถ้าคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทางด้านทิศตะวันตกแผงโซล่าเซลล์จะชาร์จไฟได้อย่างเต็มที่ในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่พอที่จะใช้ในการชาร์จเข้าแบตเตอรี่

ดังนั้นถ้าคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทางทิศใต้จะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะรับแสงแดดในช่วงเวลาตั้งแต่ 6:00 น จนถึง 18:00 น ซึ่งมี ที่ใช้ในการรับแสงแดดมากกว่าการติดตั้งแบบอื่นดังนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทิศใต้จะให้ประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่และทำงานของโคมไฟโซล่าเซลล์ได้มีประสิทธิภาพที่สุดและสูงที่สุด

 

2. ช่วงเวลาในการรับแสง

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์งั้นก็คือช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 09:00 น ไปจนถึงเวลา 15:00 น ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเข้มของแสงสูงแผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่มากที่สุด ซึ่งจากข้อมูลในข้อที่ 1 จะเห็นได้ว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในแนวทิศใต้นั้นในช่วงเวลา 9:00 น ถึง 15:00 น นั้นแผงโซล่าเซลล์จะได้รับใช้แบบสูงที่สุดและสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ดีที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าว

3.องศาหรือความลาดชันในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

หลักการคือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้มีองศาหรือความชันที่สามารถรับแสงโซล่าเซลล์ได้ดีที่สุดโดยจะ ที่จะทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นตั้งฉากกับแนวดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งจะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วเราจะนิยมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มุมประมาณ 45 องศากับพื้นดินซึ่งจะเป็นมุมที่ แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการรับแสงอยากได้ดีที่สุดนั่นเอง

การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

4. การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการที่จะดูแลแผงโซล่าเซลล์เพราะว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์อยู่เป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งด้วยการใช้น้ำสะอาดและผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นที่เกาะอยู่บนแผงโซล่าเซลล์เพื่อช่วยให้พวกมันสามารถที่จะทำการรับแสงได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการติดตั้งให้สามารถที่จะเข้าไปทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสะดวกและง่ายดายซึ่งจะช่วยให้แผงโซล่าเซลล์ของคุณนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาและช่วยให้คุณใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์โดยการศึกษารายละเอียดและการทำงานต่างๆของอุปกรณ์จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถที่จะติดตั้ง ใช้งานระบบโคมไฟโซล่าเซลล์หรือระบบให้แสงสว่างอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้