วิทยุสื่อสารเครื่องแดง รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี


วิทยุสื่อสาร เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณนั้นทำการสื่อสารด้วยคลื่นสัญญาณวิทยุในระยะใกล้ซึ่งเป็นเครื่องสัญญาที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตและไม่ผิดกฎหมายสามารถที่จะใช้งานในการสื่อสารในงานต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยให้การทำงานและประสานงานนั้นสามารถที่จะทำงานได้อยากมีประสิทธิภาพ

แนะนำ วิทยุสื่อสารเครื่องแดง รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

แนะนำ วิทยุสื่อสารเครื่องแดง รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

 

วิทยุสื่อสาร คืออะไร? วิทยุสื่อสารหรือเรียกอีกชื่อว่า วิทยุคมนาคม เป็นอุปกรณ์ที่แปลงกระแสไฟฟ้า เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบเป็น ภาครับ และภาคส่ง แผ่กระจายคลื่นวิทยุออกทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือในสื่อสารชนิดกึ่งสองทาง ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าคลื่นสัญญาณวิทยุที่ได้จากวิทยุสื่อสารนั้นมีความสะดวกสบายในการใช้งานและสามารถที่จะทำการสื่อสารผ่านระยะทางไกลได้นั่นเองถึงแม้ว่าจะมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการโทรคุยกันอยู่แล้วแต่วิทยุสื่อสารนั้นจะมีความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่า

 

 

วิทยุสื่อสารในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามคลื่นความถี่ได้แก่

 

 

1.วิทยุสื่อสารเครื่องแดง ย่านความถี่ 245MHz

 

เป็นวิทยุสื่อสารที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะใช้ในการสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเชิงธุรกิจหรือใช้ในการสื่อสารส่วนตัวซึ่งคลื่นความถี่ต่างๆนั้นเป็นเพื่อนความถี่ที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบใบอนุญาตในการใช้งานซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งานได้ทั่วไป.

 

2.วิทยุสื่อสารสมัครเล่นเครื่องดำ ย่านความถี่ 144-146MHz

 

เป็นวิทยุสื่อสารที่ใช้สำหรับนักเล่นวิทยุมือสมัครเล่นที่จะต้องมีการสอบขอใบอนุญาต จากกสทชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถที่จะใช้งานได้

3.วิทยุสื่อสารราชการเครื่องดำ ย่านความถี่ 136-174MH

 

เป็นวิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการต่างๆที่จะสามารถใช้งานวิทยุสื่อสารในคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปสอบขอใบอนุญาตแต่อย่างใดโดยผู้ใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาชีพตามที่กำหนดไว้ซึ่งจะสามารถที่จะนำเอาวิทยุสื่อสารดังกล่าวไปใช้งานได้ทั่วประเทศ

 

โดยในการใช้งานวิทยุสื่อสารทั่วไปนั้นวิทยุสื่อสารที่แยกความถี่ 245 เมกะเฮิรตซ์นั้นจะเป็นวิทยุสื่อสารที่เราสามารถที่จะทำการซื้อมาใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขอใบอนุญาตซึ่งหมายถึงวิทยุเครื่องแดงที่เราสามารถที่จะนำเอามาใช้งานในการทำกิจกรรมต่างๆหรือใช้งานในการประกอบธุรกิจต่างๆเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียงวิทยุสื่อสารประเภทนี้เท่านั้น

 

โดยในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีวิทยุสื่อสารเครื่องแดงมาขายมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้คุณได้เลือกใช้งานซึ่งอาจจะทำให้คุณนะสงสัยว่าแล้วควรที่จะเลือกซื้อวิทยุสื่อสารรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้ดีที่สุดและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้งานเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อวิทยุสื่อสารที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

 

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้

 

1.คลื่นความถี่ของวิทยุสื่อสาร

 

ในการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงคลื่นความถี่ของวิทยุสื่อสารที่รองรับในการใช้งานซึ่งสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นประชาชนทั่วไปนะเราแนะนำให้คุณเลือกซื้อวิทยุสื่อสารที่มีการใช้งานคลื่นความถี่ที่ 245 MHz เท่านั้นการใช้งานคลื่นความถี่อื่นนั้นจะทำให้คุณ ทำผิดกฎหมายได้นั่นเอง

 

2.ระยะทางในการสื่อสาร

 

ระยะทางในการสื่อสารนั้นหมายถึงระยะทางระหว่างอุปกรณ์สื่อสารสองเครื่องที่จะสามารถใช้ในการสื่อสารกันได้โดยทั่วไปแล้ววิทยุสื่อสารที่ความถี่ 245 MHz นะจะรองรับการสื่อสารได้ที่ระยะทางตั้งแต่ 2-5 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการใช้งาน อย่างเช่นในพื้นที่โลกนั้นคลื่นวิทยุสามารถจะเดินทางได้ไกลกว่าในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางจำนวนมากหรือพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือในเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งกีดขวางซึ่งจะทำให้ระยะทางในการสื่อสารนั้นลดลงโดยในการเลือกซื้อนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อวิทยุสื่อสารที่มีความสามารถในการรับส่งสัญญาณที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

 

3.ช่องสัญญาณในการสื่อสาร

 

วิทยุสื่อสารที่คุณจะเลือกมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีช่องสัญญาณสื่อสารที่มีให้เลือกหลากหลายช่องซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้ในการสื่อสารที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณในกรณีที่อีกช่องสื่อสารหนึ่งมีการใช้งานไปแล้วซึ่งอาจจะทำให้การใช้งานนั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วในท้องตลาดนั้นวิทยุสื่อสารจะมีช่องสัญญาณให้คุณเลือกใช้อย่างน้อย 2 ช่องขึ้นไปซึ่งในการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารและคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกซื้อวิทยุสื่อสารที่มีช่องสัญญาณที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

 

4.แบตเตอรี่

 

ในปัจจุบันนี้มีวิทยุสื่อสารนั้นจะใช้งานแบตเตอรี่แบบภายในที่สามารถชาร์จได้ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการชาร์จซ้ำได้และสามารถที่จะทำการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบตเตอรี่แบบเล่นในวันนั้นจ่ายไปได้ดีแบตเตอรี่ประเภทอื่นและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้คนนั้นประหยัดกระแสไฟฟ้าหรือค่าแบตเตอรี่มากกว่าการใช้งานแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้หรือแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนทุก 1-2 วัน และความจุของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในวิทยุสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความจุที่เพียงพอที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานในการทำงานได้ตลอดทั้งวันก่อนที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งการเลือกซื้อความจุของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมและจะช่วยให้คุณและสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

 

5.ความแข็งแรงทนทาน

 

วิทยุสื่อสารเครื่องแดงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกได้ดีในระดับหนึ่งหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความทนทานซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานโดยพิจารณาจากวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำที่จะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยวัสดุจำพวกพลาสติกซึ่งเป็นตัวบอดี้ของตัววิทยุสื่อสารนั้นแนะนำให้เลือกใช้แบบที่เป็นพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงและตัวเครื่องนั้นจะต้องถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีสามารถที่จะป้องกันความชื้นหรือน้ำได้ก็จะช่วยให้ตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

6. Option เสริมอื่น

 

วิทยุสื่อสารที่คุณจะเลือกมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี Option เสริมอื่นๆที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการมีไฟส่องถ่านไฟฉายเพื่อใช้ในตอนกลางคืนการมีความสามารถในการเปลี่ยนเสาอากาศเพื่อเพิ่มระยะในการรับส่งหรือ Option อื่นๆที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของ

 

7.ระดับราคาของวิทยุสื่อสาร

 

วิทยุสื่อสารที่คุณจะเลือกซื้อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่คุณได้ตั้งเอาไว้โดยพิจารณาจากคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานว่ามีความเหมาะสมกับระดับราคานั้นหรือไม่โดยทั่วไปแล้วในท้องตลาดนัดวิทยุสื่อสารจะมีระดับราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่อง

 

8.วิทยุสื่อสารยี่ห้อไหนดี

 

ในการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้งานนั้นเราแนะนำให้คุณเลือกซื้อวิทยุสื่อสารจากผู้ผลิตที่เป็นที่น่าเชื่อถือในท้องตลาดว่ามีความเชี่ยวชาญในการผลิตวิทยุสื่อสารหรือผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเพียงพอที่จะนำมาใช้งานไม่ควรเลือกซื้อวิทยุสื่อสารจากผลผลิตที่ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานดูวิทยุสื่อสารยี่ห้อที่เราแนะนำนั้นได้แก่วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Motorola, SPENDER, YAESU, Hayashi, ICOM

 

9.การรับประกันและการบริการหลังการขาย

 

วิทยุสื่อสารที่คุณจะเลือกซื้อมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ถึง 6 เดือนเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัววิทยุสื่อสารเองและการบริการหลังการขายก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันโดยร่วงปกรณ์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์บริการไว้ให้บริการในกรณีที่ตัวเครื่องนั้นเกิดปัญหาหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองบางชิ้น

สรุปในการที่จะเลือกซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้งานนะคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณามากมายหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ที่จะต้องเหมาะสมกับการใช้งานระยะทางในการสื่อสารช่องสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ มีความแข็งแรงทนทานมีระดับราคาที่เหมาะสมและสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือการรับประกันหลังและการบริการหลังการขายซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่อง

 

 

แนะนำ วิทยุสื่อสารเครื่องแดง รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

 

 

#1. วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ SPENDER รุ่น ID2462

 

เป็นวิทยุสื่อสารเครื่องแดงที่รองรับการใช้งานความถี่ 245.0000 – 246.9875 MHz. มาพร้อมกับช่องสัญญาณถึง 160 ช่องความถี่หลัก และ 40 ช่องบันทึกความจำเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะทำการ ตั้งระบบการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เพื่อช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนาน สามารถตั้งค่าใช้งานโทน CTCSS 51 โทน สามารถตั้งค่าใช้งานโทน DCS 214 โทน เหมาะสมกับการทำงานของคุณ

ระบบตั้งเสียงเตือน Baby monitor ส่งสัญญาณ โดยไม่ต้องกดคีย์ส่งซึ่งจะช่วยให้การใช้งานนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตั้งระบบ รับ – ส่งต่างความถี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องนั้นรองรับการตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ และมีน้ำหนักที่เบาเพียง 99 g. ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในการพกพา

 

จุดเด่นของวิทยุสื่อสารเครื่องแดงรุ่นนี้

 

1.มีน้ำหนักที่เบา
2.มีช่องสัญญาณให้ใช้งานถึง 160 ช่อง
3. ระบบตั้งเสียงเตือน Baby monitor

 

 

#2.Motorola วิทยุสื่อสาร 3.5W แรง 1-4 กิโลเมตร Talkabout T246

 

วิทยุสื่อสาร Motorola T246 ของแท้ จาก MOTOROLA ถูกกฎหมายมีเลขทะเบียน กสทช. ความถี่ 245.000 – 245.9875 MHz (80 ช่อง). ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ

มีกำลังส่ง 0.5 วัตต์ สูงสุด 3.5 วัตต์ ใช้ได้ไกล 1-4 กิโลเมตร ในที่โล่งมาก สามารถจูนรวมกับวิทยุสื่อสารเครื่องแดงรุ่นอื่นได้ ลำโพงขนาดใหญ่เสียงชัดเจน แบตเตอรี่ ใช้งานนาน8 ชม (แบต NIMH) และ 21 ชม.(ถ่านอัลคาไลน์ AA 3ก้อน)

ตัวเครื่องนั้นมาพร้อมกับการเตือน เมื่อแบตเตอร์รี่ต่ำ รองรับการชาร์จแบตโดยใช้สาย Micro-USBต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์,powerbank,ชาร์จในรถยนต์ มีการรับประกัน 1 ปี สำหรับตัวเครื่อง แท่นชาร์จ และแบตเตอรี่ 6 เดือน มี มีปุ่มกดฉุกเฉิน Emergency Alert Button

ตัวเครื่องกันน้ำ ได้ดี มาตรฐาน With the IP54 weatherproof design ช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้อย่างอุ่นใจ ด้วยปุ่ม iVOX/VOX เป็น Hand-free ไม่ต้องกดปุ่มพูดเวลาที่ต้องการจะพูด มีไฟฉาย ใช้ในที่มืดเวลากลางคืนได้ ขนาดตัวเครื่องเล็ก 7.54x 2.26x 1.37 นิ้ว.

คุณสามารถที่จะทำการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้ 20 เสียง และสามารถสั่นได้ ด้วยฟังก์ชั่น Quiet Talk ติดต่อกับ Motorola เท่านั้นจะได้ไม่มีเสียงคลื่นรบกวนจากยี่ห้ออื่น และมีอุปกรณ์ครบชุด แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ เสายาง คลิปติดเข็มขัด

 

จุดเด่นของวิทยุสื่อสารรุ่นนี้

 

1.มีมาตรฐานกันน้ำ IP 54
2. เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้ 20 เสียง
3.รองรับการสั่นเตือน
4.มีปุ่มกดฉุกเฉิน

 

 

#3.วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-86FX

 

เป็นวิทยุสื่อสารที่ใช้คลื่นความถี่ 245-246.9875MHz รองรับช่องสัญญาณสูงสุดถึง 160 ช่อง การบันทึกความจำช่อง : 160 channels ช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลาย

ตัวเครื่องนั้นมาพร้อมแบตเตอรี่ Li-ion 7.2Vรุ่น BP-298 2250mAh (ชุดแท้) ให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดวัน ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD810 ป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP54 ช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาพร้อมกับฟังก์ชั่น VOX (Voice Operated Transmit)ในตัว รองรับการใช้งานที่อุณหภูมิในการทำงาน: -20 ํC to + 60 ํC มีขนาดเล็กกะทัดรัดเพียง (ยาว x กว้าง x สูง) cm : 6 x 4 x 12.5 และน้ำหนักที่เบาเหมาะแก่การพกพาเพียง น้ำหนัก : 292 g ตัวเครื่องและอุปกรณ์มีการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของตัวเครื่อง

 

จุดเด่นของวิทยุสื่อสารรุ่นนี้

 

1.มีช่องสัญญาณให้ใช้ถึง 160 ช่อง
2.มาพร้อมกับฟังก์ชั่น VOX (Voice Operated Transmit)ในตัว
3.มีมาตรฐานการทำการกันน้ำ IP 54
4. ใช้แบตเตอรี่แบบ lithium ion

 

Niran Kas

ผมต้องการที่จะเรียบเรียง เนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้อ่าน ขอบคุณมากที่ติดตาม ถ้ามีอะไรในส่วนไหนที่ไม่ถูกต้อง หรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไข ยินดีรับฟังทุกความเห็น

Recent Content

link to เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

เครื่องลดความชื้น รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

ความชื้นที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในบ้านของคุณ รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อรา กลิ่นเหม็นอับ และความเสียหายต่อข้าวของของคุณ เครื่องลดความชื้นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการลดระดับความชื้นในอากาศ ในโพสต์นี้ เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นและประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรดี ทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้มัน
link to ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าขนหนู

ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่ใช้สำหรับคล้องผ้าเช็ดตัว โดยปกติจะทำจากโลหะ พลาสติก หรือไม้ และติดกับผนังหรือราวแขวนผ้า ห่วงแขวนผ้าเช็ดตัวมีรูปร่าง ขนาด และสไตล์ที่หลากหลาย คุณจึงสามารถหาแหวนที่เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำของคุณได้